Công ty Cổ phần Vận tải Transimex - Mã CK : TOT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Transimex4,147,50075.5
Bùi Minh Tuấn120,5802.2
Lê Duy Hiệp54,8201.0
Nguyễn Chí Đức35,1000.6
Tôn Thất Hưng18,6000.3
Đỗ Đức Nguyên9,7300.2
Phạm Anh Tuấn8,0000.1
Nguyễn Hải Nhật6,3000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TOT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua120,580200,000013/04/20180
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua120,580200,000009/03/2018120,580
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua116,880200,0003,70002/02/2018120,580
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua102,180200,00014,70029/12/2017116,880
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua101,680200,00050024/11/2017102,180
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua101,680200,000020/10/2017101,680
Bùi Minh TuấnTV HĐQTMua62,980200,00038,70015/09/2017101,680
1