Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin - Mã CK : TND

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam10,459,40465.4
Nguyễn Ánh Dương70,3320.4
Nguyễn Trọng Tấn30,6120.2
Vũ Trọng Tuấn12,2440.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TND - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Cao NghĩaTV HĐQTBán183,688183,688-183,68805/03/20180
Phạm Cao NghĩaTV HĐQTBán183,688100,000008/02/2018183,688
Nguyễn Ánh DươngPhụ trách CBTTMua55,03215,00015,30006/12/201770,332
Vũ Trọng TuấnTV HĐQT/Phó GĐBán138,172138,172-138,17206/11/20170
Nguyễn Ánh DươngPhụ trách CBTTMua50,63220,0004,40031/10/201755,032
Vũ Trọng TuấnTV HĐQT/Phó GĐBán148,172100,000-10,00020/10/2017138,172
Nguyễn Ánh DươngPhụ trách CBTTBán51,6320-1,00009/10/201750,632
1