Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico - Mã CK : TMG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần9,180,00051.0
Công ty Cổ phần Lương Gia3,148,90017.5
Nguyễn Hoàng Cường1,965,60010.9
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng1,933,90010.7
Hoàng Thị Soi1,098,2006.1
Nguyễn Văn Định3,4000.0
Nguyễn Văn Khanh2,8000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TMG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thế VinhTV HĐQTBán176,100176,100-176,10025/07/20170
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ HoàngCổ đông lớnMua001,933,90006/07/20171,933,900
Vũ Đức TrungTV HĐQTBán1,936,0001,936,000-1,936,00006/07/20170
Đào Thị KhuêTV BKSBán2,6002,600-2,60014/06/20170
Phạm Thế VinhTV HĐQTBán47,60047,600-47,60017/05/20170
Vũ Đức TrungTV HĐQTBán4,096,0004,096,000-2,160,00022/03/20171,936,000
Nguyễn Hoàng CườngCổ đông lớnMua001,965,60022/03/20171,965,600
1