Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần - Mã CK : TL4

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam2,713,19818.5
Lê Quang Thế783,3855.3
Phạm Văn Trương751,2005.1
Đinh Văn Vân661,0694.5
Chu Quang Tuấn356,8852.4
Võ Duy Minh218,6581.5
Phạm Hữu Lạc197,2651.3
Lê Vũ Hùng156,1171.1
Nguyễn Văn Thạc52,3620.4
Tạ Thị Minh Sô24,3610.2
Sầm Thị Thu Hương16,3540.1
Đào Anh Tuấn3,5940.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TL4 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Vũ HùngTGĐMua156,11750,000008/06/2017156,117
Võ Duy MinhPhó TGĐMua202,05820,00016,60005/05/2017218,658
Lê Vũ HùngTGĐMua153,11750,0003,00014/04/2017156,117
Võ Duy MinhPhó TGĐMua202,05820,000005/05/20170
Phạm Văn TrươngCổ đông lớnMua718,000033,20024/06/2016751,200
Đinh Văn VânKế toán trưởng/Phó TGĐ/TV HĐQT/Phụ trách CBTTMua526,069135,000135,00023/06/2016661,069
Phạm Hữu LạcTGĐMua105,765100,00091,50020/04/2016197,265
Lê Quang ThếChủ tịch HĐQT/TV HĐQTMua644,385140,000139,00004/04/2016783,385
Đinh Văn VânKế toán trưởng/Phó TGĐ/TV HĐQT/Phụ trách CBTTMua515,369100,00010,70022/01/2016526,069
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônCổ đông lớnBán2,358,1172,358,117-2,358,11731/12/20150
Lê Quang ThếThành viên HĐQT/TGĐMua631,885100,000022/01/20160
Lê Quang ThếThành viên HĐQT/TGĐMua231,885400,000400,00018/12/2015631,885
Nguyễn Văn ThạcThành viên HĐQT/Phó TGĐMua41,36211,00011,00017/12/201552,362
Lê Vũ HùngPhó TGĐMua64,617100,00088,50018/12/2015153,117
Đinh Văn VânThành viên HĐQT/Phó TGĐ/Kế toán trưởng/Phụ trách CBTTMua115,369400,000400,00018/12/2015515,369
Chu Quang TuấnPhó TGĐMua54,985400,000301,90018/12/2015356,885
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônCổ đông lớnBán6,118,3176,118,317-3,760,20018/12/20152,358,117
Phạm Hữu LạcChủ tịch HĐQTMua99,765100,0006,00018/12/2015105,765
Trần Nho TháiTV HĐQTMua371,4700436,90024/11/2015808,370
Nguyễn Văn ThạcThành viên HĐQT/ Phó TGĐMua21,36220,00020,00020/11/201541,362
12