Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang - Mã CK : TKU

TênSLCPTỷ lệ (%)
Liu Cheng Min23,381,05477.8
Liu Chien Hung917,3013.1
Tsan Hsun Lin610,2432.0
Chan Chun Shung501,2801.7
Hsu Wen Chuan471,4211.6
Ma Chia Lung355,4141.2
Liu Chien Lin232,3080.8
Liu Chen Chin157,9130.5
Jan Chun Shion44,2560.1
Hsu Mei Hui29,7520.1
Hsu Feng Jung25,1580.1
Lin Chin Chu14,8730.0
Chen Miao Lien14,1680.0
Vũ Nguyễn Thị Hạnh2,9560.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TKU - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hsu Wen ChuanTrưởng BKSBán471,421471,421003/04/20180
Hsu Wen ChuanTrưởng BKSBán471,421471,421009/02/2018471,421
Liu Chien LinThành viên HĐQTMua227,975600,000551,40806/11/2014779,383
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán20,885,942495,691-10,00007/11/201420,875,942
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán18,987,221450,629001/08/201418,987,221
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán18,987,221450,629026/06/201418,987,221
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán18,987,221450,629016/05/201418,987,221
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán18,987,221450,629011/04/201418,987,221
Liu Cheng MinChủ tịch HĐQTBán18,987,221450,629028/02/201418,987,221
Vũ Nguyễn Thị HạnhKế toán trưởngMua20010,0002,20027/02/20132,400
Liu Chien LinPhó TGĐBán201,250200,000023/05/2011201,250
Liu Chien HungPhó TGĐBán11,50011,500022/07/20110
Liu Chien HungPhó TGĐBán10,00010,000016/05/201111,500
Chan Chun ShungThành viên HĐQTBán435,896435,896021/11/2010435,896
Chan Chun ShungPhó chủ tịch HĐQTBán435,896435,896014/09/2010435,896
Ma Chia LungThành viên HĐQTBán442,558442,558-191,70007/07/2010250,858
Chan Chun ShungPhó chủ tịch HĐQTBán435,896435,896007/07/2010435,896
Liu Chien LinPhó TGĐBán175,000175,000026/02/2010175,000
Liu Chien LinPhó TGĐBán189,000189,000-14,00022/01/2010175,000
Liu Chien LinPhó TGĐBán2,0592,000-2,00011/12/200959
12