Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Mã CK : TIS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần119,600,00065.0
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước100,000,00054.3
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng36,800,00020.0
Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng32,100,00017.4
Lê Thành Thực14,144,8007.7
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam10,000,0005.4
Trần Văn Khâm102,5000.1
Đỗ Trung Kiên102,4000.1
Phạm Hồng Quân77,4000.0
Hoàng Ngọc Diệp71,8000.0
Đỗ Xuân Hòa52,9000.0
Nguyễn Chí Dũng8,1000.0
Hoàng Văn Tòng5,2000.0
Bùi Văn Khoa3,4000.0
Nguyễn Lan Hương1,1000.0
Trương Cao Khánh6000.0
Hoàng Danh Sơn1000.0
Trần Anh Dũng1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TIS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Anh DũngTrưởng BKSMua01,00010008/02/2018100
Nguyễn Lan HươngThành viên BKSBán1,0001,000-1,00008/09/20170
Bùi Văn KhoaNgười được UQ CBTTBán2,3002,300-2,30026/06/20170
Công ty Cổ phần Thương mại Thái HưngCổ đông lớnMua32,300,00004,500,00003/05/201736,800,000
Công ty Cổ phần Thương mại Thái HưngCổ đông lớnMua14,482,100017,817,90028/04/201732,300,000
Công ty Cổ phần Thương mại Thái HưngCổ đông lớnMua14,203,1000279,00027/04/201714,482,100
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán100,000,0000-100,000,00025/04/20170
Lê Thành ThựcCổ đông lớnBán14,314,8000-170,00020/04/201714,144,800
Lê Thành ThựcCổ đông lớnMua9,606,60004,708,20003/03/201714,314,800
Hoàng Danh SơnTrưởng BKSBán10,10010,000-10,00001/03/2017100
Công ty Cổ phần Thương mại Thái HưngCổ đông lớnMua103,100014,100,00021/02/201714,203,100
Lê Thành ThựcCổ đông lớnBán14,200,0000-4,556,00021/02/20179,644,000
Lê Thành ThựcCổ đông lớnMua0014,200,00023/12/201614,200,000
1