Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin - Mã CK : THT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)6,961,36628.3
Phạm Uyên Nguyên1,482,8006.0
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh584,5002.4
TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam500,0002.0
Asia Value Investment Ltd.452,3151.8
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam439,6001.8
Trịnh Thị Bích Ngọc25,0000.1
Hà Thị Diệp Anh18,8000.1
Nguyễn Hoàng Trung11,5000.0
Hoàng Minh Hiếu10,5020.0
Trần Văn Tiến1,6380.0
Lê Thị Cẩm Thanh1,3010.0
Lý Văn Công1,2040.0
Nguyễn Mạnh Cường1,2040.0
Nguyễn Hồng Sơn1,0600.0
Đào Xuân Nam4340.0
Ong Thế Minh2890.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : THT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Uyên NguyênCổ đông lớnMua1,432,800050,00022/11/20171,482,800
Phạm Uyên NguyênCổ đông lớnMua1,136,5000100,00003/08/20171,236,500
Trịnh Thị Bích NgọcTrưởng BKSMua7,00026,00018,00001/09/201625,000
Hà Thị Diệp AnhKế toán trưởngMua12,80020,0006,00015/08/201618,800
Trịnh Thị Bích NgọcTrưởng BKSMua020,0007,00028/07/20167,000
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán2,413,3000-1,828,80027/05/2016584,500
Hà Thị Diệp AnhKế toán trưởngMua11,80020,0001,00023/03/201612,800
Nguyễn Hoàng TrungThành viên HĐQT/GĐMua10,50030,0001,00015/01/201611,500
Hà Thị Diệp AnhKế toán trưởngMua020,00011,80008/01/201611,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,203,8000120,20012/09/20132,324,000
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,049,8000154,00027/08/20132,203,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,929,8000120,00027/06/20132,049,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,524,4000260,00007/05/20131,784,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,429,400095,00003/05/20131,524,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,322,2000107,20026/04/20131,429,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,123,8000198,40004/02/20131,322,200
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua974,3000149,50018/04/20131,123,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua908,100066,20008/04/2013974,300
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua684,4000223,70005/04/2013908,100
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua659,400025,00025/03/2013684,400
12