Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL - Mã CK : TDS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần7,946,51065.0
Công ty Cổ phần Gemadept1,332,29510.9
Lê Bá Phương857,6747.0
Nguyễn Thị Thủy550,0004.5
Dương Minh Chính11,9700.1
Nguyễn Thị Thu Giang10,0000.1
Hoàng Ngọc Oanh5,5000.0
Huỳnh Văn Phúc4,2900.0
Lê Khắc Thành3,0800.0
Nguyễn Tiến Thịnh3,0800.0
Cao Anh Kiệt2,2000.0
Nguyễn Xuân Tiến2,2000.0
Nguyễn Xuân Tiến2,0900.0
Đoàn Hồng Hà1,5400.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TDS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị ThủyCổ đông lớnMua00550,00031/12/2015550,000
1