Công ty Cổ phần Thuận Đức - Mã CK : TDP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Đức Cường26,934,342107.7
Ngô Kim Dung3,257,85613.0
Nguyễn Kim Anh1,065,5004.3
Nguyễn Đức Thịnh895,0003.6
Nguyễn Đức Chính766,0003.1
Ngô Thúy Nga200,0000.8
Nguyễn Thị Hằng140,0000.6
Nguyễn Anh Đức134,0000.5
Ngô Thị Yên100,0000.4

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TDP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD