Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin - Mã CK : TDN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam19,135,41465.0
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh2,934,20810.0
UW Indochina Vietnam Ltd.397,6001.4
Đặng Quang Minh13,4060.0
Nguyễn Quang Tùng9,8040.0
Lê Đình Trưởng4,9020.0
Phạm Quang Tuyến4,0000.0
Nguyễn Bá Xô1,9940.0
Phạm Đăng Quang1,9940.0
Vũ Hiền Hòa1,8000.0
Đặng Xuân Vượng1,7100.0
Phạm Thành Đông1,4240.0
Trần Văn Chiều1,0000.0
Vũ Văn Huy8020.0
Mai Huy Trung3280.0
Nguyễn Ngọc Tùng1400.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TDN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamCổ đông lớnMua15,014,4004,121,0144,121,01401/03/201819,135,414
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán5,727,9080-2,793,70001/03/20182,934,208
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamCổ đông lớnMua15,014,4004,121,014026/01/201815,014,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán7,052,9080-1,325,00027/12/20175,727,908
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán3,842,1000-10,90014/07/20163,831,200
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,680,4000160,90025/10/20133,841,300
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,556,0000124,40007/05/20133,680,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,362,8000193,20021/03/20133,556,000
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,233,4000129,40026/02/20133,362,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua3,128,4000105,00023/01/20133,233,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,892,9000235,50008/01/20133,128,400
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,872,900020,00025/12/20122,892,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,565,9000307,00017/12/20122,872,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua2,146,8000419,10014/12/20122,565,900
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,966,5000180,30031/10/20122,146,800
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,693,2000273,30016/10/20121,966,500
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua1,303,0000390,20010/09/20121,693,200
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua886,2000416,80024/08/20121,303,000
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnMua796,200090,00022/08/2012886,200
UW Indochina Vietnam Ltd.Cổ đông lớnBán588,5000-190,90028/12/2010397,600
12