Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Mã CK : TDH

TênSLCPTỷ lệ (%)
KWE Beteiligungen AG8,200,00010.0
Vietnam Equity Holding5,517,1676.8
Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn3,778,5434.6
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh3,702,6004.5
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited3,409,4164.2
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND2,605,8383.2
Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd.2,525,0253.1
J.P. Morgan Securties PLC2,320,6442.8
Red River Holding1,872,9852.3
Công ty Cổ phần DBA-Rhino1,840,0052.3
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng1,281,3301.6
Citigroup Global Market Ltd.1,202,3001.5
Citigroup Global Market Ltd & Citigroup Global Market Financial Products1,191,9731.5
Grinling International Ltd.1,142,5621.4
Lê Chí Hiếu946,2911.2
Nguyễn Ngọc Trường Chinh920,0001.1
Trần Quang Nghị842,3651.0
CTCP Phát triển Hạ tầng Công nghiệp và SXKD Dệt may Việt Nam539,2500.7
Nguyễn Thị Minh Anh500,0000.6
Phạm Thị Xuân Lan454,3220.6
CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO)305,2500.4
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch272,2530.3
Trần Đình Vọng228,8000.3
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam227,3550.3
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng209,4890.3
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited190,3200.2
CTCP Đầu tư Phước Long165,0000.2
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức155,3850.2
Quan Minh Tuấn69,9230.1
Nguyễn Khắc Sơn67,2270.1
Lê Dã Hạc56,1670.1
Thái Bằng Âu38,7360.0
Nguyễn Hưng Long27,8300.0
Trần Quang Nhường15,0420.0
Nguyễn Văn Huây14,4010.0
Phạm Thị Thanh Bình9,4870.0
Nguyễn Thị Ánh Tuyết7,0180.0
Lê Thanh Liêm20.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐMua42,04750,00025,18013/03/201867,227
Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐMua12,04730,00030,00006/02/201842,047
Lê Chí HiếuChủ tịch HĐQTBán18,72218,722-18,72211/01/20180
Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐMua1,07750,00010,97025/11/201712,047
Lê Thanh LiêmTV HĐQTBán77,71277,712-77,71010/10/20172
Lê Chí HiếuChủ tịch HĐQTBán471,42217,100-17,10020/09/2017454,322
Vietnam Equity HoldingCổ đông lớnBán5,717,1670-200,00021/08/20175,517,167
KWE Beteiligungen AGCổ đông lớnMua8,090,0000110,00007/08/20178,200,000
Vietnam Equity HoldingCổ đông lớnMua5,017,1670700,00024/07/20175,717,167
KWE Beteiligungen AGCổ đông lớnMua7,339,1900275,00018/07/20177,614,190
Vietnam Equity HoldingCổ đông lớnMua3,273,18701,743,98013/07/20175,017,167
Nguyễn Khắc SơnPhó TGĐBán27,12827,128-27,12005/06/20178
Lê Chí HiếuChủ tịch HĐQTMua395,033014,90025/05/2017409,933
PXP Vietnam Emerging Equity Fund LimitedCổ đông lớnBán3,659,4160-250,00003/05/20173,409,416
Công ty Cổ phần DBA-RhinoCổ đông lớnBán1,900,00560,005-60,00030/03/20171,840,005
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhCổ đông lớnBán1,142,4801,142,480-1,142,48013/03/20170
Beira LimitedCổ đông lớnBán1,657,1000-1,657,10030/09/20160
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London BranchCổ đông lớnBán286,9010-14,64830/09/2016272,253
Công ty Cổ phần DBA-RhinoCổ đông lớnBán1,900,00560,005006/10/20161,900,005
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhCổ đông lớnBán1,142,4801,142,480014/09/20161,142,480