Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Mã CK : TDC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp60,700,50060.7
Lê Thị Diệu Thanh435,0000.4
Đoàn Văn Thuận320,4000.3
Lê Minh Tâm292,1700.3
Huỳnh Văn Thu200,5100.2
Nguyễn Thị Ngọc Diệp144,0000.1
Huỳnh Thị Phương Thảo109,4700.1
Phạm Thị Lan Thảo80,0000.1
Lý Thị Bình57,5700.1
Nguyễn Tấn Phúc50,0000.1
Nguyễn Ngô Hướng Dương48,8000.0
Trần Thị Bạch Tuyết33,4000.0
Bùi Thị Lan22,5060.0
Dương Thị Hồng Tỵ19,4000.0
Phan Minh Lâm5,0000.0
Trần Duy Quang1,1970.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn DànhChủ tịch HĐQTMua050,00050,00009/10/201550,000
Đoàn Văn ThuậnThành viên HĐQT/TGĐBán6,6006,600-6,60027/01/20150
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTBán300,510100,000-100,00012/11/2014200,510
Đoàn Văn ThuậnThành viên HĐQT/TGĐBán244,000100,000-100,00024/04/2014144,000
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTBán400,510100,000-100,00006/03/2014300,510
Lê Thị Diệu ThanhThành viên BKSBán475,00040,000-40,00011/02/2014435,000
Lê Thị Diệu ThanhThành viên BKSMua435,00040,00040,00025/12/2013475,000
Dương Thị Hồng TỵTrưởng BKSBán59,40049,400-40,00011/12/201319,400
Nguyễn Ngô Hướng DươngThành viên BKSBán52,89652,896-52,00030/11/2013896
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTMua380,50020,00020,01001/11/2013400,510
Nguyễn Ngô Hướng DươngThành viên BKSMua5,58550,00047,31007/09/201352,895
Dương Thị Hồng TỵTrưởng BKSBán59,40049,400030/06/201359,400
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTBán340,00040,00040,50013/01/2013380,500
Nguyễn Ngô Hướng DươngThành viên BKSMua48,800200,000028/06/201248,800
Lê Minh TâmThành viên HĐQTBán108,400100,000-70,00003/06/201238,400
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTBán209,470100,000-100,00020/04/2012109,470
Nguyễn Ngô Hướng DươngThành viên BKSBán148,800100,000028/05/20120
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTMua313,10056,90026,90025/10/2011340,000
Huỳnh Thị Phương ThảoThành viên HĐQTMua248,10065,00065,00002/08/2011313,100
Dương Thị Hồng TỵTrưởng BKSBán19,8009,900028/04/201119,800