Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin - Mã CK : TCS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam13,693,50051.0
Asia Value Investment Ltd.740,2002.8
VOF Investment Ltd.423,1001.6
Công ty Sumitomo Corporation100,0000.4
Nguyễn Xuân Lập3,0000.0
Vũ Văn Tuân1,9560.0
Đỗ Thị Thu Hằng1,6500.0
Doãn Mạnh Hà1,6500.0
Phạm Văn Long1,5000.0
Phạm Hồng Lương1,4340.0
Mai Huy Giáp1,3690.0
Nguyễn Văn Sinh1,3040.0
Vũ Văn Tuấn1,3040.0
Phạm Đắc Xây1,2600.0
Lê Đình Trưởng1,1300.0
Vương Văn Biên1,0860.0
Đào Xuân Nam3000.0
Nguyễn Duy Tiến1500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TCS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán920,200180,000-180,00015/03/2012740,200
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán1,051,400310,000-131,20012/09/2011920,200
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán920,200180,000018/11/20110
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán822,200332,200-181,90005/07/20111,051,400
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán822,2000411,10005/07/20111,051,400
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán835,400345,400-13,20024/04/2011822,200
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán970,0000-100,00015/02/2011870,000
Asia Value Investment Ltd.Cổ đông lớnBán970,000480,000-134,60017/02/2011835,400
1