Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Mã CK : TCD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Bamboo Capital17,426,41250.6
Intact Management Co., Ltd.3,248,5009.4
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt2,000,0005.8
Đặng Trung Kiên50,0000.1
Đinh Hoài Châu50,0000.1
Lê Thị Mai Loan50,0000.1
Nguyễn Hồ Nam50,0000.1
Nguyễn Thanh Hùng50,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TCD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ViệtCổ đông lớnMua002,000,00023/11/20172,000,000
Intact Management Co., Ltd.Cổ đông lớnMua003,248,50030/05/20173,248,500
1