Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An - Mã CK : TAS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Yang Xiao Dong1,951,00014.0
Nguyễn Thị Tuệ1,336,5009.6
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam784,9005.6
Công ty Tài chính Bưu điện542,3003.9
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng An414,8003.0
Trương Đức Hân348,7002.5
Lê Hồ Khôi305,0002.2
Nguyễn Hồng Chương118,3000.9
Trương Quang Lâm52,9000.4
Bùi Lan Anh10,0000.1
Nguyễn Kim Nguyên10,0000.1
Nguyễn Phương Thủy10,0000.1
Đoàn Thị Hương Giang5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TAS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Hồ KhôiTGĐBán305,00050,000024/08/2012305,000
Yang Xiao DongChủ tịch HĐQTMua1,769,1001,705,000181,90030/07/20121,951,000
Lê Hồ KhôiTGĐBán305,00050,000013/07/2012305,000
Nguyễn Thị TuệCổ đông lớnBán2,000,0001,500,000-663,50014/05/20121,336,500
Yang Xiao DongThành viên HĐQTMua746,9002,641,0001,022,20014/05/20121,769,100
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng AnCổ đông lớnBán714,800714,800-300,00027/04/2012414,800
Trương Quang LâmỦy viên HĐQTBán52,90050,000022/05/20120
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng AnCổ đông lớnBán714,800714,800001/03/2012714,800
Trương Quang LâmỦy viên HĐQTBán105,80052,900-52,90021/02/201252,900
Trương Quang LâmỦy viên HĐQTMua105,80052,900021/02/201252,900
Dương Mạnh HùngPhó TGĐBán150,000150,000-150,00017/02/20120
Nguyễn Thị TuệCổ đông lớnBán2,000,0002,000,000010/02/20122,000,000
Lê Hồ KhôiChủ tịch HĐQTBán98,00098,000-98,00030/12/20110
Trương Đức HânThành viên BKSBán348,700348,700026/12/2011348,700
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng AnCổ đông lớnBán925,000925,000-210,20026/12/2011714,800
Trịnh Văn ToànPhó TGĐBán24,00024,000-24,00021/12/20110
Nguyễn Thị TuệCổ đông lớnMua1,816,7000183,30006/12/20112,000,000
Nguyễn Thị TuệCổ đông lớnMua001,816,70005/12/20111,816,700
Trương Đức HânThành viên BKSMua343,7005,0005,00019/05/2011348,700
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Tràng AnCổ đông lớnBán1,125,0001,125,000-200,00008/05/2011925,000
12