Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An - Mã CK : TAC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO20,973,12161.9
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần8,992,73126.5
Amersham Industries Ltd.1,056,6303.1
J.P.Morgan Whitefriars Inc.946,5402.8
Jaccar Capital Fund921,2802.7
CTCP Trích ly dầu thực vật165,1900.5
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long107,1940.3
Đoàn Tấn Nghiệp104,1000.3
Trần Kim Thành50,0000.1
Trần Lệ Nguyên50,0000.1
Vương Ngọc Xiềm50,0000.1
Hà Bình Sơn42,5500.1
Nguyễn Hùng Cường40,5000.1
Trần Quốc Nguyên30,0000.1
Vũ Đức Thịnh27,0000.1
Vũ Thị Hòa20,4850.1
Kelly Yin Hon Wong20,0000.1
Nguyễn Thị Hạnh15,0000.0
Nguyễn Thị Xuân Liễu15,0000.0
Nguyễn Thị Phương Nga10,7640.0
Huỳnh Văn Nhớ10,6700.0
Đinh Quốc Hưng10,0000.0
Trần Vinh Nguyên10,0000.0
Đặng Thị Thu7,9400.0
Nguyễn Hữu Sức7,8420.0
Nguyễn Đình Ngân6,7000.0
Hồ Minh Sơn6,0000.0
Cao Hoài Thu5,0000.0
Ngô Bạch Mai3,8500.0
Nguyễn Đức Thuyết1,8400.0
Nguyễn Văn Lừng1,0700.0
Trương Huỳnh Bích1,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TAC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt LongCổ đông lớnBán4,555,2480-4,448,05406/12/2016107,194
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDOCổ đông lớnMua0012,337,13018/11/201612,337,130
Nguyễn Mạnh CườngCổ đông lớnBán1,905,7900-1,905,79013/07/20160
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt LongCổ đông lớnMua004,555,24811/07/20164,555,248
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phầnCổ đông lớnBán9,679,9004,555,248-4,555,24804/07/20165,124,652
Nguyễn Mạnh CườngCổ đông lớnMua1,885,790020,00003/11/20151,905,790
Nguyễn Mạnh CườngCổ đông lớnMua943,6600942,13012/10/20151,885,790
Công ty Tài Chính Bưu ĐiệnCổ đông lớnBán1,246,9101,246,910-1,246,91025/12/20090
Công ty Tài Chính Bưu ĐiệnCổ đông lớnMua1,149,00097,91097,91025/01/20101,246,910
Vũ Đức ThịnhKế toán trưởngMua020,00020,00011/01/201020,000
Công ty Tài Chính Bưu ĐiệnCổ đông lớnMua504,490644,950644,95030/09/20091,149,440
CTCP Trích ly dầu thực vậtCổ đông lớnMua0759,208165,19025/05/2009165,190
Jaccar Capital FundCổ đông lớnBán1,141,0400-219,76025/08/2008921,280
Amersham Industries Ltd.Cổ đông lớnBán1,125,7700-231,14007/11/2008894,630
Huỳnh Tuân Phương MaiTổng Giám đốc điều hànhBán121,49060,745-60,74513/09/200860,745
Amersham Industries Ltd.Cổ đông lớnBán1,539,150600,000-206,03015/01/20081,333,120
J.P.Morgan Whitefriars Inc.Cổ đông lớnBán1,152,6500-206,11014/11/2007946,540
J.P.Morgan Whitefriars Inc.Cổ đông lớnBán1,398,5900-245,94011/12/20071,152,650
J.P.Morgan Whitefriars Inc.Cổ đông lớnMua878,510077,66025/07/2007956,170
Amersham Industries Ltd.Cổ đông lớnBán1,333,1200-207,35014/11/20071,125,770
12