Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi - Mã CK : T12

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội7,200,00053.3
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T2,700,00020.0
Lê Anh Dũng2,459,40018.2
Nguyễn Phú Quân1,111,4008.2
Nguyễn Thị Cúc1,0000.0
Lê Anh Dũng5000.0
Nguyễn Thị Kim Anh4000.0
Chử Đức Toàn3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : T12 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD