Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ - Mã CK : STK

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt9,381,55415.7
Đặng Triệu Hòa8,332,79313.9
Đặng Triệu Hòa7,439,99412.4
Đặng Hướng Cường5,112,1688.5
Đặng Mỹ Linh5,112,1688.5
Đặng Hướng Cường3,969,0766.6
Đặng Mỹ Linh3,969,0766.6
Vietnam Holding Ltd3,588,3316.0
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn627,8091.0
Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh300,0000.5
Nguyễn Tự Lực42,0000.1
Phan Như Bích31,4870.1
Lê Anh Tuấn11,2810.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : STK - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Vietnam Holding LtdCổ đông lớnBán3,597,2810-8,95020/03/20183,588,331
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái TuấnCổ đông lớnBán627,809627,809006/04/20180
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái TuấnCổ đông lớnBán649,239649,239-21,43002/03/2018627,809
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán43,0003,000-1,00005/02/201842,000
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán44,8004,800-1,80026/10/201743,000
Lê Anh TuấnTV BKSBán71,28160,000-60,00027/10/201711,281
Vietnam Holding LtdCổ đông lớnBán4,213,4410-46,40029/08/20174,167,041
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán40,9802,980-98027/07/201740,000
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán43,0003,000-2,02025/04/201740,980
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán45,0005,000-2,00017/02/201743,000
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán50,00025,000-5,00023/11/201645,000
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán52,81025,000-2,81015/09/201650,000
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán47,66123,830-2,00020/07/201645,661
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán47,66123,830025/05/201647,661
Vietnam Holding LtdCổ đông lớnBán3,736,4250-100,00007/01/20163,636,425
Nguyễn Tự LựcTrưởng BKSBán52,4214,760-4,76018/12/201547,661
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng ViệtCổ đông lớnMua8,038,6680550,00017/12/20159,381,554
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng ViệtCổ đông lớnMua7,928,6680110,00001/12/20158,038,668
1