Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn - Mã CK : SSN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Nhân Kiệt14,230,00035.9
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTV5,858,50014.8
Nguyễn Trọng Trí3,200,0008.1
Trần Minh Tính2,038,1005.1
Nguyễn Lê Phan1,998,8005.0
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB1,982,0005.0
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam1,981,5005.0
Vũ Đức Tâm1,726,3004.4
Võ Thị Thủy700,0001.8
Nguyễn Thị Tuyết Sương693,5051.8
Nguyễn Ngọc Toàn489,3001.2
Lâm Thị Trang Nhã419,3001.1
Huỳnh Quang Thanh100,0000.3
Nguyễn Duy Dũng51,0000.1
Vũ Cao Trung40,0000.1
Trần Việt Hà13,3000.0
Trần Thị Mai Thu10,0000.0
Lê Thị Minh Liên4,8000.0
Bùi Thị Phương Thảo3,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SSN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Lê PhanCổ đông lớnMua1,973,000025,80028/11/20171,998,800
Nguyễn Nhân KiệtPhó TGĐBán18,230,0006,200,000-4,000,00013/06/201714,230,000
Lâm Thị Trang NhãCổ đông lớnBán2,392,1500-1,972,85003/05/2017419,300
Trần Minh TínhCổ đông lớnMua65,25001,972,85003/05/20172,038,100
Vũ Cao TrungChủ tịch HĐQTMua0040,00016/03/201740,000
Đỗ Thị HồngPhó TGĐBán9,6009,600-9,60006/01/20170
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamCổ đông lớnMua1,970,000011,50030/12/20161,981,500
Nguyễn Nhân KiệtPhó TGĐBán20,200,0001,970,000-1,970,00015/12/201618,230,000
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua1,976,00006,00014/11/20161,982,000
Nguyễn Ngọc ToànCổ đông lớnBán2,205,2000-1,715,90028/09/2016489,300
Đỗ Thị HồngPhó TGĐBán17,40017,400-17,40023/09/20160
Đỗ Thị HồngPhó TGĐBán9,6009,600-9,60023/09/20160
Đỗ Thị HồngPhó TGĐBán2,8002,800-2,80030/08/20160
Nguyễn Văn LiêmThành viên HĐQT/Phó TGĐBán700,000700,000-700,00020/05/20160
Vũ Cao TrungTV BKSBán5,3005,300-5,30020/05/20160
Vũ Cao TrungTV BKSMua005,30018/01/20165,300
Nguyễn Văn LiêmChủ tịch HĐQTMua0700,000700,00016/10/2015700,000
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH MTVCổ đông lớnBán5,858,5005,858,500027/01/20140
1