Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu - Mã CK : SSG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Bùi Việt Hoài1,323,00026.6
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam1,323,00026.6
Công ty vận tải biển Việt Nam450,0009.0
CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát441,0008.9
Hoàng Anh Đức441,0008.9
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ441,0008.9
Nguyễn Hữu Hoàn154,1803.1
Nguyễn Minh Lộc115,2002.3
Nguyễn Huy Toàn46,9000.9
Trần Văn Tôn35,2000.7
Nguyễn Phương Liên31,5000.6
Lê Hải Phong21,5000.4
Nguyễn Xuân Thủy16,0000.3
Hoàng Duy Lâm13,3000.3
Đặng Hồng Trường5,0000.1
Lê Thanh Hà5,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SSG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Quản lý Quỹ Tín PhátCổ đông lớnMua00441,00026/07/2013441,000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt NamCổ đông lớnBán441,0000-441,00026/07/20130
1