Công ty Cổ phần SPI - Mã CK : SPI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đỗ Thị Cẩm Thúy1,487,5008.8
Hoàng Minh Chính818,2004.9
Phạm Thị Mai Tuyết750,0004.5
Cao Xuân Tân739,0004.4
Nguyễn Minh Đạt629,5003.7
Bùi Văn Hiếu600,0753.6
Hà Ngọc Hùng570,0753.4
Lê Thị Phương Thanh350,0002.1
Nguyễn Minh Nghĩa170,7001.0
Trần Thị Thảo168,5001.0
Lê Thị Dung156,6000.9
Đỗ Phan Tiến156,2500.9
Bùi Đức Toàn146,5000.9
Nguyễn Thị Ngọc Giao130,8000.8
Lê Thị Dung130,0000.8
Trần Quế Lâm20,0000.1
Đoàn Quốc Khánh3,1000.0
Nguyễn Văn Phái3,0000.0
Phùng Hoàng Yến1,0000.0
Trần Thị Phương Lan1,0000.0
Nhâm Thị Hà5000.0
Trần Thị Thu Dung5000.0
Bùi Thị Thoa1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SPI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Minh ĐạtCổ đông lớnBán855,5000-226,00009/10/2017629,500
Nguyễn Minh NghĩaCổ đông lớnBán548,0000-377,30002/10/2017170,700
Nguyễn Minh ĐạtCổ đông lớnMua794,500061,00020/09/2017855,500
Lê Thị Phương ThanhCổ đông lớnBán950,0000-600,00002/08/2017350,000
Phạm Thị Mai TuyếtCổ đông lớnBán1,200,0000-450,00015/06/2017750,000
Văn Trọng TụyCổ đông lớnBán3,150,0000-3,150,00026/05/20170
Nguyễn Đại QuyềnChủ tịch HĐQTBán1,065,2501,065,250-1,065,25008/08/20160
Đoàn Quốc KhánhTV HĐQTBán2,003,1002,003,100-2,000,00008/08/20163,100
Văn Trọng TụyCổ đông lớnMua1,600,00001,550,00002/08/20163,150,000
Văn Trọng TụyCổ đông lớnMua001,600,00001/08/20161,600,000
Nguyễn Đại QuyềnChủ tịch HĐQTMua965,2502,000,000100,00021/07/20161,065,250
Đoàn Quốc KhánhTV HĐQTBán3,403,1001,400,000-1,400,00015/07/20162,003,100
Phạm Thị Mai TuyếtCổ đông lớnBán2,031,4000-831,40007/07/20161,200,000
Cao Xuân TânCổ đông lớnBán842,2000-103,20007/07/2016739,000
Cao Xuân TânCổ đông lớnMua771,900070,30027/06/2016842,200
Hoàng Minh ChínhCổ đông lớnBán890,0000-71,80009/06/2016818,200
Nguyễn Đại QuyềnChủ tịch HĐQTMua02,000,000965,25014/06/2016965,250
Hoàng Minh ChínhCổ đông lớnMua00890,00013/05/2016890,000
Nguyễn Đại QuyềnChủ tịch HĐQTBán2,700,1002,700,100-2,700,10029/04/20160
Đoàn Quốc KhánhTV HĐQTMua703,0002,700,1002,700,10029/04/20163,403,100