Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn - Mã CK : SPA

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG7,954,20093.6
Nguyễn Cửu Tuệ4,9000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SPA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Như HùngCổ đông lớnBán1,725,7000-1,725,70024/04/20170
Nguyễn Thanh TùngTV HĐQTBán1,472,3001,472,300-1,472,30024/04/20170
Nguyễn Trường KhôiCổ đông lớnBán1,703,2000-1,703,20024/04/20170
Huỳnh Như NgọcTrưởng BKSBán1,471,3000-1,471,30024/04/20170
Lư Thanh NhãChủ tịch HĐQTBán1,472,3001,472,300-1,472,30024/04/20170
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRGCổ đông lớnMua109,4007,850,0007,844,80024/04/20177,954,200
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viênCổ đông lớnBán3,400,0003,400,000-3,400,00013/02/20170
Nguyễn Trường KhôiCổ đông lớnMua900,0000800,00013/02/20171,700,000
Trần Như HùngCổ đông lớnMua1,600,0000105,00013/02/20171,705,000
Trần Như HùngCổ đông lớnMua001,600,00008/02/20171,600,000
Nguyễn Trường KhôiCổ đông lớnMua00900,00010/02/2017900,000
1