Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp - Mã CK : SNZ

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai374,756,70099.5
Trần Thanh Hải26,8000.0
Nguyễn Long Bôn14,9000.0
Phan Đình Thám11,5000.0
Nguyễn Thị Hạnh10,6000.0
Đinh Ngọc Thuận6,3000.0
Nguyễn Văn Tuấn5,0000.0
Phạm Thị Cẩm Hà5,0000.0
Trần Ngọc Tòng5,0000.0
Chu Thanh Sơn4,3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SNZ - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Bán11,2006,200-6,20005/01/20185,000
1