Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam - Mã CK : SMN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam2,340,00053.1
Phạm Văn Hồng50,5001.1
Nguyễn Thị Thu25,5000.6
Đỗ Thành Lâm21,0000.5
Đỗ Thị Mai Anh15,5000.4
Nguyễn Mai Hoa10,0000.2
Phạm Cảnh Toàn8,0000.2
Nguyễn Trường Quang6,0000.1
Dương Vân Nhung5,5000.1
Vũ Bùi Biển5,0000.1
Trần Lê Quang3,0000.1
Hồ Anh Tuấn2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SMN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Cảnh ToànPhó TGĐMua3,40010,0004,60014/07/20178,000
Phạm Cảnh ToànPhó TGĐMua3,00010,00040019/09/20163,400
Phạm Ngọc Anh TàiBán4,0004,000-4,00022/03/20160
Phạm Ngọc Anh TàiPhụ trách CBTTBán4,1004,100-4,10016/03/20160
Phạm Ngọc Anh TàiPhụ trách CBTTBán12,4008,400-8,40016/03/20164,000
1