Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn - Mã CK : SHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Đại Thắng654,95015.2
Nguyễn Minh Thắng636,28014.8
Nguyễn Xuân Phú600,00013.9
Nguyễn Thị Vân Anh486,30011.3
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam437,40010.1
Nguyễn Đình Hiệu208,2904.8
Lưu Tiên Ái50,1401.2
Bạch Thái Dũng19,1040.4
Nguyễn Thị Phú Lai17,5750.4
Lý Bách Chấn8,5000.2
Đặng Ngọc Thụy5,9000.1
Nguyễn Hổ4,9000.1
Trần Thị Thu Hồng3,9470.1
Trần Hữu Chiều3,6000.1
Lê Phúc Tùng3,1380.1
Hoàng Văn Khương600.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTBán389,440389,440-389,44016/01/20120
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTMua265,510150,000017/01/20120
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTBán265,510265,510-265,51017/01/20120
Cổ đông lớnMua00654,95016/01/2012654,950
Nguyễn Minh ThắngTV HĐQTMua00636,28026/12/2011636,280
CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TPHCMCổ đông lớnMua636,280100,000026/12/20110
CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TPHCMCổ đông lớnBán636,280636,280-636,28026/12/20110
Bạch Thái DũngỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán20,10210,000-1,00022/02/201119,104
Bạch Thái DũngỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua20,10210,000022/02/201120,102
Lê Phúc TùngPhó TGĐBán8,1388,000-5,00005/02/20113,138
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTBán265,51050,000031/12/2010265,510
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTMua265,51080,000031/12/2010265,510
Bạch Thái DũngỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua24,10420,000020/12/201024,104
Bạch Thái DũngỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán24,10420,000-4,00020/12/201020,104
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTMua265,51070,000004/12/2010265,510
Bùi Tuấn NgọcPhó chủ tịch HĐQTBán265,51050,000004/12/2010265,510
Bùi Tuấn NgọcPhó Chủ tịch HĐQTBán269,61050,000-4,10024/09/2010265,510
Bạch Thái DũngỦy viên HĐQT/Phó TGĐBán44,00420,000-19,90001/09/201024,104
Bùi Tuấn NgọcPhó Chủ tịch HĐQTBán396,44050,000-7,00021/08/2010389,440
Hoàng Văn KhươngThành viên BKSBán7,6607,600-7,60016/08/201060