Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn - Mã CK : SGH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên4,804,10038.9
Lý Thanh Hùng2,319,87018.8
Phạm Ái Quốc2,160,55017.5
Công ty Cổ phần Bông Sen1,104,0408.9
Trần Huy Thăng686,3005.6
Merrill Lynch International80,8600.7
Citigroup Global Market Ltd & Citigroup Global Market Financial Products66,6000.5
Thái Thị Huyện14,1500.1
Trương Thanh Châu3,8000.0
Nguyễn Ngọc Lan3,4000.0
Nguyễn Thiếng Đức2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SGH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Dương Bá NamCổ đông lớnBán184,7600-184,76029/12/20150
Dương Bá NamCổ đông lớnMua00184,76008/12/2015184,760
UBS AG London BranchCổ đông lớnBán617,3000-617,30018/12/20150
Lý Thanh HùngCổ đông lớnMua00662,82015/12/2015662,820
Phạm Ái QuốcCổ đông lớnMua00617,30015/12/2015617,300
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820-662,82015/12/20150
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760-184,76015/12/20150
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760025/11/2015184,760
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820025/11/2015662,820
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820025/11/20150
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760025/11/20150
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760023/10/2015184,760
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820023/10/2015662,820
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820023/09/2015662,820
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760023/09/2015184,760
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760021/08/2015184,760
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820021/08/2015662,820
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc.Cổ đông lớnBán662,820662,820021/07/2015662,820
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760021/07/2015184,760
The Blackhorse Emerging Enterprises Master FundCổ đông lớnBán184,760184,760019/06/2015184,760