Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang - Mã CK : SGC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước3,565,75949.9
Trần Thị Thanh Thúy1,506,97321.1
Trần Thị Thanh Thủy728,53510.2
Phạm Thanh Hùng184,1382.6
Lê Văn Phúc161,8022.3
Lê Văn Phúc113,2021.6
Lâm Văn Cường61,4820.9
Đặng Thành Bửu59,0110.8
Mai Hoàng Tâm58,9090.8
Nguyễn Văn Kiệm50,9380.7
Mật Bích Khuầy50,5400.7
Phạm Hữu Quá39,8410.6
Đặng Thị Ngọc Hương38,7440.5
Huỳnh Thị Thùy Trang17,1000.2
Dương Thị Huỳnh Hoa14,2770.2
Mai Thúy Phượng9,6000.1
Nguyễn Dương Thảo8,8200.1
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Văn PhúcTV HĐQTMua728,535180,000180,00022/02/2017908,535
Lê Văn PhúcTV HĐQTMua108,20250,0005,00014/10/2016113,202
Mật Bích KhuầyPhó TGĐMua42,04010,0008,50018/04/201350,540
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán576,739576,639-576,63921/03/2012100
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua576,739576,639021/03/2012100
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua576,639500,00010031/01/2012576,739
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán576,639500,000031/01/2012576,739
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán576,639500,000018/11/2011576,639
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua576,639500,000018/11/2011576,639
Đặng Thành BửuThành viên BKSMua50,3598,6528,65222/11/201159,011
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán479,533400,000022/07/2011479,533
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua479,533400,0001,20022/07/2011480,733
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán431,733300,000029/04/2011479,533
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua431,733300,00047,80029/04/2011479,533
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua396,833300,00034,90028/01/2011431,733
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán396,833300,000028/01/2011396,833
Lê Văn PhúcThành viên HĐQTMua90,1691,000010/03/20110
Lê Văn PhúcThành viên HĐQTBán90,1691,000010/03/20110
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán372,933100,000001/11/2010372,933
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnMua372,933100,00023,90001/11/2010396,833
12