Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ - Mã CK : SDG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô1,251,40019.3
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang1,213,80018.7
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc1,043,29016.1
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc1,043,19016.0
Lê Ngọc Anh149,6202.3
Nguyễn Phú Thọ110,6301.7
Nguyễn Thanh Bình110,3921.7
CTCP Gentraco100,0001.5
Lê Hồng Sơn50,0000.8
Nguyễn Văn Cường30,6650.5
Công ty TNHH SX TM Thiện Tú11,0000.2
Lưu Hoàng Thanh2,7000.0
Lưu Văn Kính2,6000.0
Đặng Thị Thùy Dương2,5000.0
Dương Thị Quỳnh Giao1,3000.0
Phạm Mạnh Thường1,3000.0
Dương Minh Chánh1,0750.0
Lê Hoàng Tuấn4000.0
Lê Ngọc Ý1000.0
Trần Hữu Định1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SDG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán1,689,7001,689,700-1,689,70022/08/20170
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán1,689,7001,689,700023/12/20161,689,700
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán1,689,7001,689,700018/11/20161,689,700
Lê Ngọc AnhTV HĐQTMua149,620910,000026/10/2016149,620
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán1,689,7001,689,700014/10/20161,689,700
Lê Ngọc AnhTV HĐQTMua345,760780,000140,00020/10/2016485,760
Lê Ngọc AnhPhó Chủ tịch HĐQTMua325,76020,00020,00009/05/2016345,760
Lê Ngọc AnhPhó Chủ tịch HĐQTMua315,76010,00010,00019/04/2016325,760
Công ty Cổ phần Xi măng Tây ĐôCổ đông lớnBán1,300,0000-48,60008/12/20151,251,400
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán1,689,7001,690,000-30008/12/20151,689,700
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn SangCổ đông lớnMua861,6000352,20026/10/20151,213,800
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn SangCổ đông lớnMua773,700087,90020/10/2015861,600
Lê Ngọc AnhPhó chủ tịch HĐQTBán152,9203,300-3,30027/10/2014149,620
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn SangCổ đông lớnMua133,7000640,00003/10/2014773,700
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được LộcCổ đông lớnMua1,025,190018,00003/10/20141,043,190
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán2,340,000650,000-650,00003/10/20141,690,000
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được LộcCổ đông lớnMua319,9000705,29012/02/20141,025,190
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán2,824,300484,300-484,30024/10/20132,340,000
Nguyễn Thanh BìnhThành viên BKSMua19,892100,00090,50011/01/2013110,392
Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt NamCổ đông lớnBán2,954,3000-103,00019/12/20122,851,300
12