Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà - Mã CK : SDC

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Sông Đà1,331,10051.0
Phạm Anh Đức327,46812.5
Phạm Anh Đức225,8408.7
Phạm Minh Hoàng186,0007.1
Đinh Thị Nở14,5650.6
Đỗ Sơn Hải10,4790.4
Phạm Văn Hùng8,7430.3
Đỗ Duy Tháp7,3470.3
Phạm Văn Tích4,5930.2
Nguyễn Đại Thụ2,2090.1
Nguyễn Thị Lợi4800.0
Lê Thị Thiên Kim430.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SDC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Minh HoàngCổ đông lớnMua177,80008,20010/04/2015186,000
Phạm Minh HoàngCổ đông lớnMua152,400016,50024/03/2015168,900
Nguyễn Duyên HảiPhó Tổng Giám đốcBán2,3202,300-2,00015/02/2009320
Nguyễn LươngThành viên BKSBán3,0002,500013/12/20073,000
1