Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Mã CK : SCB

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú272,204,77919.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SCB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD