Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh - Mã CK : SBM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Phúc Vinh8,100,00020.8
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc7,259,83518.6
Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam3,325,2188.5
Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc3,172,8608.1
Vũ Minh Tú1,290,1383.3
Lại Hợp Quốc833,8962.1
Vũ Quang Long123,8100.3
Bùi Tuyết Vân100,0000.3
Nguyễn Tài Tuân51,9610.1
Tường Thế Huy30,0000.1
Hà Thị Mai Sơn4,0000.0
Nguyễn Huy Bách3,9000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SBM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD