Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam - Mã CK : QTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
America LLC648,67524.0
Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước645,60023.9
Trần Mộng Nhung22,5000.8
Phan Đình Ngô 15,6000.6
Trần Bê15,1000.6
Nguyễn Tuấn Anh13,6000.5
Nguyễn Lương Bê3,6000.1
Nguyễn Văn Bình3,4000.1
Nguyễn Cao Cường3,2000.1
Nguyễn Văn Sỹ2,0500.1
Đặng Thơ2,0200.1
Ngô Thị Ánh Tuyết2,0000.1
Đoàn Văn Dũng8000.0
Lê Ngọc Hưng5300.0
Trần Quốc Tuấn2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : QTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
America LLCCổ đông lớnMua640,77507,90024/06/2016648,675
America LLCCổ đông lớnMua609,075013,90021/04/2016622,975
America LLCCổ đông lớnMua587,575021,50020/04/2016609,075
America LLCCổ đông lớnMua562,97505,00018/01/2016567,975
America LLCCổ đông lớnMua539,675050018/11/2015540,175
America LLCCổ đông lớnMua508,97509,80027/10/2015518,775
America LLCCổ đông lớnMua485,77503,20026/02/2015488,975
America LLCCổ đông lớnMua457,77503,20016/12/2014460,975
America LLCCổ đông lớnMua428,77503,40013/11/2014432,175
America LLCCổ đông lớnMua404,47504,10021/10/2014408,575
America LLCCổ đông lớnMua373,97505,20009/10/2014379,175
America LLCCổ đông lớnMua186,60004,00030/09/2014190,600
America LLCCổ đông lớnBán190,6000159,87501/10/2014354,475
America LLCCổ đông lớnMua190,60004,00001/10/2014354,475
America LLCCổ đông lớnMua157,400010,70004/09/2014168,100
Phan Đình Ngô Phó TGĐBán1,0001,000-1,00019/08/20140
America LLCCổ đông lớnMua127,90008,40006/08/2014136,300
America LLCCổ đông lớnMua119,50002,10028/07/2014121,600
Lê Ngọc HưngTrưởng BKSMua301,00050008/04/2014530
Lê Ngọc HưngTrưởng BKSMua301,000018/02/201430
12