Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi - Mã CK : QNW

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi4,671,18823.4
Đặng Ngọc Anh8,0000.0
Lâm Xuân Kính8,0000.0
Nguyễn Thanh Tùng6,8000.0
Võ Xuân Vũ3,7000.0
Võ Thị Kim Hoa3,4000.0
Nguyễn Đăng Đơ3,1000.0
Phạm Đình Tùng2,5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : QNW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD