Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Mã CK : PVT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam143,536,08051.0
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam16,635,6315.9
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)14,219,6465.1
Vietnam Holding Ltd13,965,8335.0
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF12,728,6954.5
KIM Vietnam Growth Equity Fund9,269,0653.3
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu6,662,5352.4
Công ty Chứng khoán VNDirect3,557,9401.3
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund3,163,0001.1
Deutsche Bank AG London1,862,8200.7
KITMC Vietnam Growth Fund775,0000.3
KITMC Worldwide Vietnam Fund II629,3810.2
KITMC Worldwide China Vietnam Fund500,0000.2
Phạm Việt Anh157,3000.1
Nguyễn Phùng Hưng71,6800.0
Đào Mạnh Tiến33,8800.0
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt27,9040.0
Nguyễn Anh Minh26,5040.0
Bùi Thọ Mạnh3,0000.0
Trần Tuấn Nam2,0460.0
Lê Mạnh Tuấn6600.0
Đặng Khắc Đô60.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PVT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán18,250,3010-1,614,67016/03/201816,635,631
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)Cổ đông lớnMua14,046,0460173,60021/03/201814,219,646
KIM Vietnam Growth Equity FundCổ đông lớnMua8,269,06501,000,00005/02/20189,269,065
Vietnam Holding LtdCổ đông lớnBán14,221,3230-255,49012/01/201813,965,833
Nguyễn Linh GiangPhó TGĐBán50,00050,000-50,00022/12/20170
Vietnam Holding LtdCổ đông lớnMua13,843,1830273,15028/06/201714,116,333
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán12,782,9150-54,22001/04/201612,728,695
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua12,034,3050748,61022/03/201612,782,915
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán12,865,7350-126,00025/01/201612,739,735
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán15,561,7350-473,12014/12/201515,088,615
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua15,273,555084,48023/06/201515,358,035
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán15,913,5050-1,017,62025/03/201514,895,885
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua15,301,295091,65012/01/201515,392,945
Tập đoàn Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán149,434,94018,947,594-18,947,59423/12/2014130,487,346
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnMua12,363,9950572,51019/12/201412,936,505
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán18,083,9630-1,190,00010/10/201416,893,963
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán21,281,2630-2,577,30003/10/201418,703,963
Lê Mạnh TuấnỦy viên HĐQTBán6,0006,000009/10/20140
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán16,572,4600-402,64019/06/201416,169,820
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETFCổ đông lớnBán17,151,7550-6,597,92025/06/201410,553,835