Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt - Mã CK : PVL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam7,397,00014.8
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà1,582,9003.2
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLand1,269,4002.5
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú160,0000.3
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam60,0000.1
Đào Duy Phong29,4400.1
Nguyễn Ngọc Sinh29,4400.1
Nguyễn Đình Trung23,0400.0
Hoàng Ngọc Sáu21,5000.0
Trần Thị Nam Thảo12,8000.0
Chu Đức Lam11,5400.0
Phạm Đức Tiêm10,1100.0
Dương Thị Thu Trang1,0000.0
Hoàng Mạnh Hùng1,0000.0
Trần Thị Phương Nga880.0
Đinh Ngọc Bình400.0
Chu Thanh Hải200.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PVL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt NamCổ đông lớnMua4,000,0004,000,0003,397,00002/03/20187,397,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLandCổ đông lớnBán4,000,0000-2,730,60022/01/20181,269,400
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt NamCổ đông lớnMua004,000,00028/04/20164,000,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLandCổ đông lớnMua3,000,00001,000,00028/03/20164,000,000
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán4,000,0004,000,000030/01/20154,000,000
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt NamCổ đông lớnBán7,000,0007,000,000-3,000,00026/12/20144,000,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLandCổ đông lớnMua003,000,00028/12/20143,000,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán2,526,0000-555,60008/09/20141,970,400
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,076,0000-550,00027/08/20142,526,000
Hoàng Ngọc SáuChủ tịch HĐQTMua05,000,00021,50005/12/201321,500
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,658,0000-570,00023/10/20123,088,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,658,0001,000,000031/08/20120
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,687,0001,000,000-29,00027/07/20123,658,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán2,774,6000-282,80025/04/20122,491,800
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,332,0000-557,40019/04/20122,774,600
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,786,3001,000,000-99,30023/05/20123,687,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnMua3,392,000500,00090,00006/04/20123,332,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnMua3,332,0001,000,000012/06/20120
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,332,0003,332,000012/06/20120
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,392,0003,392,000-150,00006/04/20123,332,000