Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng - Mã CK : PTS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam2,839,68051.0
Nguyễn Văn Hùng95,8121.7
Phạm Thị Ngọc Anh19,7480.4
Nguyễn Trọng Thuỷ12,4560.2
Nguyễn Minh Khiêm11,7140.2
Đào Mạnh Kiên10,0000.2
Đào Thanh Liêm10,0000.2
Nguyễn Ngọc Thạch9,9200.2
Đào Thị Tuyết9,3100.2
Đỗ Thị Thúy4750.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PTS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Thanh LiêmUỷ viên HĐQTBán4,6104,610-4,60031/08/201010
Phạm Thị Ngọc AnhKế toán trưởngMua03,0003,00015/05/20093,000
Nguyễn Minh KhiêmThành viên BKSBán7,5400-1,00012/01/20096,540
Phạm Thị Ngọc Anhkế toán trưởngBán11,90011,900-11,90029/08/20080
Đào Thanh LiêmỦy viên HĐQTBán6,6105,000-2,00023/11/20074,610
Đào Thanh LiêmUV HĐQT, trưởng phòng KDBán6,6105,000-2,00023/11/20074,610
Nguyễn Minh KhiêmThành viên BKSBán15,77010,000012/08/200715,770
1