Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí - Mã CK : PTL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam36,014,63036.4
Đinh Việt Thanh13,427,96013.6
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên9,000,0009.1
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam5,705,4005.8
Lâm Hoàng Khanh4,665,0004.7
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô4,611,5004.7
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM1,500,0001.5
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam551,6000.6
Lê Vũ Hoàng100,0000.1
Lê Vũ Hùng100,0000.1
Bùi Minh Chính30,0000.0
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam10,8000.0
Nguyễn Thanh Cường850.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PTL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đinh Việt ThanhTV HĐQTMua13,340,2503,500,00087,71013/02/201813,427,960
Đinh Việt ThanhTV HĐQTMua11,921,1303,500,0001,419,12029/12/201713,340,250
Đinh Việt ThanhTV HĐQTMua11,142,0205,000,000779,11012/08/201711,921,130
Lâm Hoàng KhanhCổ đông lớnBán5,209,1700-544,17012/07/20174,665,000
Cổ đông lớnMua10,794,2900133,55005/06/201710,927,840
Cổ đông lớnBán10,950,0000-252,42024/05/201710,697,580
Lâm Hoàng KhanhCổ đông lớnMua4,920,000026,20012/05/20174,946,200
Cổ đông lớnMua10,744,8300184,92019/04/201710,929,750
Cổ đông lớnMua9,714,0300245,40008/02/20179,959,430
Cổ đông lớnMua8,862,380060,08012/12/20168,922,460
Cổ đông lớnMua7,809,5300159,74023/11/20167,969,270
Cổ đông lớnMua6,851,5600138,00010/11/20166,989,560
Cổ đông lớnMua5,786,5600324,00028/10/20166,110,560
Cổ đông lớnMua4,759,4300245,57021/10/20165,005,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán5,065,4000-270,00031/03/20164,795,400
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán6,900,0000-1,194,60016/11/20155,705,400
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông ĐôCổ đông lớnBán5,000,0000-388,50027/08/20144,611,500
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán7,700,0000-800,00018/09/20146,900,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamCổ đông lớnBán8,000,0000-300,00017/09/20147,700,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCMCổ đông lớnBán5,150,0000-3,650,00003/12/20131,500,000
12