Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa - Mã CK : PSN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam21,877,30054.7
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí17,500,00043.8
Tô Ngọc Thụ20,0000.1
Hoàng Sĩ Hiếu5,0000.0
Nguyễn Quang Chánh5,0000.0
Lê Văn Ngà3,0000.0
Phạm Hùng Phương3,0000.0
Nguyễn Khắc Dũng2,0000.0
Nguyễn Trần Đoàn2,0000.0
Tô Ngọc Bình2,0000.0
Trần Hoài Đức2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PSN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD