Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương - Mã CK : PPI

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Quản lý Quỹ Thăng Long3,000,0006.2
Phạm Đức Tấn2,559,3985.3
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức2,400,0005.0
Trần Đình Phong2,297,8904.8
Phan Lưu Minh Thịnh2,278,2004.7
Đặng Ngọc Của1,983,1404.1
Phạm Anh Tuấn1,700,0003.5
CTCP Hoàn Lộc Việt1,400,0002.9
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam758,6571.6
Phan Minh Hoàn696,1631.4
Nhan Tuấn Phong634,6331.3
Tổng Công ty XDCT Giao thông 1 (CIENCO 1)525,0001.1
Công ty Chứng khoán Sài Gòn460,0001.0
CTCP Đầu tư Kim Cương (PARAGON)360,0000.7
Nguyễn Thị Hải323,9100.7
Phan Anh Dũng80,1860.2
Đặng Xuân Hùng73,9330.2
Tô Thị Thúy Hà73,8720.2
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng64,8600.1
Trần Anh Tuấn42,0000.1
Nhan Ngọc Huyền40,8730.1
Vũ Văn Tuấn30,5300.1
Phan Đình Tuệ23,0000.0
Nguyễn Ngọc Hân16,1280.0
Nguyễn Hoàng Long11,5000.0
Hà Hữu Khương3,4500.0
Công ty Chứng khoán Âu Việt1140.0
Bùi Mạnh Hùng720.0
Phạm Thị Lan Hương190.0
Đoàn Đức Vịnh60.0
Nguyễn Minh Giang60.0
Đặng Văn Phúc50.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PPI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán3,059,398500,000-500,00024/08/20172,559,398
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán4,059,3981,000,000-1,000,00026/07/20173,059,398
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán7,007,0982,947,700-2,947,70007/07/20174,059,398
Trần Đình PhongCổ đông lớnBán2,715,5600-417,67004/04/20172,297,890
Trần Đình PhongCổ đông lớnMua2,386,5600329,00003/04/20172,715,560
Đặng Xuân HùngThành viên HĐQT/Phó TGĐMua33100,000100,00001/11/2016100,033
Tô Thị Thúy HàKế toán trưởngMua2100,000100,00001/11/2016100,002
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐMua6,309,389700,000700,00019/10/20167,009,389
Phan Lưu Minh ThịnhCổ đông lớnBán2,728,2000-450,00007/10/20162,278,200
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐMua6,005,7891,000,000303,60009/09/20166,309,389
Bùi Mạnh HùngTrưởng BKSBán51,07251,000-51,00005/08/201672
Phạm Đức TấnChủ tịch HĐQT/TGĐMua6,005,7981,000,000030/07/20166,005,798
Phan Lưu Minh ThịnhCổ đông lớnMua2,234,4000401,10027/07/20162,635,500
Đặng Ngọc CủaCổ đông lớnMua1,631,3000785,59029/10/20152,416,890
Đặng Ngọc CủaCổ đông lớnBán2,416,8900-433,75003/11/20151,983,140
Phạm Anh TuấnCổ đông lớnBán4,000,0000-2,300,00028/10/20151,700,000
Phạm Anh TuấnCổ đông lớnMua004,000,00009/09/20154,000,000
CTCP Quản lý Quỹ Thăng LongCổ đông lớnBán7,000,0000-4,000,00013/10/20153,000,000
CTCP Quản lý Quỹ Thăng LongCổ đông lớnMua007,000,00021/08/20157,000,000
CTCP Quản lý Quỹ Thăng LongCổ đông lớnBán3,000,0000-3,000,00019/10/20150