Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Mã CK : POV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Dầu Việt Nam5,650,00056.5
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc1,000,00010.0
TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh1,000,00010.0
Nguyễn Trung Kiên209,7002.1
Đinh Hồng Long6,0000.1
Bùi Đức Duy4,0000.0
Nguyễn Thái Hòa4,0000.0
Trần Tiến Đại3,3640.0
Nguyễn Văn Bình3,0000.0
Nguyễn Văn Nga2,2000.0
Phạm Tô Văn1,9830.0
Trịnh Kim Nhạc1,9830.0
Lê Minh Châu2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : POV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Minh ChâuTrưởng BKSMua0020021/07/2017200
Nguyễn Trung KiênThành viên HĐQT/GĐMua0209,700209,70017/03/2017209,700
1