Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ - Mã CK : PMP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí1,820,30043.3
Công ty TNHH Hương Phong1,680,00040.0
Phạm Văn Hiến208,2705.0
Trần Anh Tú20,0000.5
Trương Đình Xuân12,0000.3
Phạm Thị Thoan10,0000.2
Trần Đăng Tuấn10,0000.2
Trần Hải Thanh10,0000.2
Nguyễn Thị May5,0000.1
Phạm Ngọc Thiệp5,0000.1
Trần Thị Hồng Quyên5,0000.1
Trương Đình Thanh5,0000.1
Cao Vĩnh Hậu4,6000.1
Trương Tuấn Anh Minh3,0000.1
Phạm Văn Khánh2700.0
Hồ Thị Minh Hòa2080.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PMP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD