Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện - Mã CK : PMJ

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam918,00051.0
Trần Thị Kim Lan27,2501.5
Lý Trí Đức21,6501.2
Đoàn Minh Đôn12,9500.7

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PMJ - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đoàn Minh ĐônPhó TGĐMua027,25027,25012/05/201727,250
Lý Trí ĐứcPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua0021,65030/06/201621,650
1