Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh - Mã CK : PKR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam1,020,00051.0
Nguyễn Như Bình265,79713.3
Nguyễn Thị Lan Anh8,5540.4
Nguyễn Đức Hợi4,6060.2
Phạm Văn Thuyên2,1680.1
Nguyễn Văn Hào1,8300.1
Bùi Văn Quang1,7620.1
Nguyễn Dũng Hưng1,7620.1
Đặng Trung Thiết1,5580.1
Đoàn Dương Liễu2030.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PKR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD