Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex - Mã CK : PJT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex7,868,01851.2
America Limited Liability Company1,959,45612.8
Phan Văn Cầu778,2105.1
Phan Văn Kỳ775,1205.0
Phạm Ngọc Sinh349,8952.3
Đặng Thị Xuân Hương58,0000.4
Phan Anh Đức51,6560.3
Đỗ Văn Long50,9580.3
Phạm Việt Khoa40,0000.3
Bùi Hoàng Hào25,0000.2
Đinh Kim Oanh24,9570.2
Nguyễn Thị Hiền23,5260.2
Đàm Trọng Nghĩa20,4600.1
Nguyễn Quang Hiếu20,0000.1
Nguyễn Duy Hải18,2890.1
Phan Văn Thạch10,0300.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PJT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phan Văn KỳChủ tịch HĐQT/Phụ trách CBTTMua256,855600,000518,26508/07/2017775,120
Phan Văn CầuTV HĐQTBán1,028,210250,000-250,00003/07/2017778,210
Phan Văn CầuTV HĐQTBán1,028,210250,000028/07/20170
Phạm Ngọc SinhTV BKSBán235,842235,842006/07/2016235,842
MayBank Kim Eng Securities Pte., Ltd.Cổ đông lớnBán636,9650-636,96516/05/20160
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnMua742,9340636,96516/05/20161,379,899
Phan Văn CầuTV HĐQTMua509,040033,61007/03/2016542,650
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua235,562200,00028005/05/2015235,842
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua178,612200,00056,95025/03/2015235,562
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua128,522200,00050,09012/02/2015178,612
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua54,262100,00074,26016/01/2015128,522
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua2,000015,00025/12/201417,000
Phan Văn KỳChủ tịch HĐQT/TGĐMua050,00016,80008/11/201416,800
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua54,262200,000030/10/201454,262
Bùi Hoàng HàoPhó TGĐMua010,00010,00030/09/201410,000
Bùi Hoàng HàoPhó TGĐBán20,32720,327029/10/20140
Bùi Hoàng HàoPhó TGĐMua19,3271,0001,00026/09/201420,327
Phạm Ngọc SinhThành viên BKSMua30,91250,00023,35023/09/201454,262
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnMua424,2900155,83502/12/2013580,125
America Limited Liability CompanyCổ đông lớnMua414,290010,00010/09/2013424,290
12