Công ty Cổ phần Pin Hà Nội - Mã CK : PHN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Nam Long94,0521.3
Phạm Xuân Nam69,9451.0
Nguyễn Thanh Vinh63,1340.9
Diệp Thị Hạnh46,7640.6
Trần Thị Ánh Hồng41,9370.6
Nguyễn Thanh Hiển15,3420.2
Lưu Thị Bích Thủy12,7510.2
Nguyễn Thị Minh Hiền11,9000.2
Lê Thị Thiên Hương4,3280.1
Nguyễn Thị Thúy Hằng6160.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PHN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD