Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt - Mã CK : PDV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí13,597,48768.0
Công ty TNHH Tân Long1,000,0005.0
Nguyễn Xuân Quyền38,9600.2
Nguyễn Thị Quỳnh Anh25,0000.1
Hồ Sỹ Hùng15,0000.1
Phan Phong Phúc3,2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PDV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Huy HiệpPhó GĐBán25,2000-20014/11/201725,000
Phạm Huy HiệpPhó GĐMua0025,20008/11/201725,200
Phan Phong PhúcKế toán trưởngMua003,20011/10/20173,200
1