Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Mã CK : PBP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau1,666,10040.8
Nguyễn Thị Liên260,0256.4
Nguyễn Hữu Kiệm205,7005.0
Lê Quốc Dũng62,5001.5
Nguyễn Đức Hạnh8,8000.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PBP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị LiênCổ đông lớnMua240,025020,00020/10/2017260,025
Nguyễn Thị LiênCổ đông lớnMua202,02503,00017/08/2017205,025
Nguyễn Hữu KiệmCổ đông lớnMua203,90001,80016/06/2017205,700
Lê Quốc BảoNgười CBTTBán19,50019,500-19,50023/06/20150
Lê Quốc BảoNgười CBTTBán19,50019,500005/05/201519,500
1