Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông - Mã CK : ORS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Huy Minh2,400,00010.0
Công ty cổ phần Hoàn Lộc Việt1,200,0005.0
Phạm Thị Quỳnh Trang1,125,2004.7
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành500,0002.1
Lâm Đạo Thảo400,0001.7
Trần Thị Hải Yến375,0001.6
CTCP Bảo hiểm Viễn Đông300,0001.3
Nguyễn Văn Bá100,0000.4
Nguyễn Thị Thanh Hà41,0000.2
Nguyễn Băng Tâm40,0000.2
Vũ Hồng Hạnh20,3000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ORS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Quỳnh TrangChủ tịch HĐQTMua1,125,20050,000024/11/20171,125,200
Phạm Thị Quỳnh TrangChủ tịch HĐQTMua1,125,20006,00019/10/20171,131,200
Cổ đông lớnBán1,518,0000-1,180,00016/01/2017338,000
Cổ đông lớnBán1,440,0000-1,440,00016/01/20170
Nguyễn Huy MinhCổ đông lớnMua002,400,00001/07/20162,400,000
Cổ đông lớnMua885,2000632,80023/10/20151,518,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Cổ đông lớnBán2,640,0002,640,000-2,640,00024/09/20150
Cổ đông lớnMua001,440,00024/09/20151,440,000
Công ty cổ phần Hoàn Lộc ViệtCổ đông lớnMua001,200,00024/09/20151,200,000
CTCP Dịch vụ Tổng Hợp Sài GònCổ đông lớnBán198,500198,500-198,50026/12/20140
Tổng Công ty Bến ThànhCổ đông lớnBán1,800,0001,800,000-1,800,00005/12/20130
CTCP Dịch vụ Tổng Hợp Sài GònCổ đông lớnBán2,400,0002,400,000-2,201,50012/12/2013198,500
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán56,10056,100-56,10018/11/20110
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán20,00020,000-20,00018/11/20110
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán10,00010,000-10,00018/11/20110
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán100,000100,000-100,00018/10/20110
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán50,00030,000-30,00018/10/201120,000
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán106,10050,000-50,00018/10/201156,100
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán40,00030,000-30,00023/09/201110,000
Trần Thị Kim ÁnhThành viên BKSBán130,00030,000-30,00015/09/2011100,000