Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC - Mã CK : OPC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP3,562,65013.4
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn3,536,01213.3
Nguyễn Chí Linh3,412,49212.8
Trịnh Xuân Vương3,009,00311.3
Lê Minh Điểm1,267,0164.8
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh972,5553.7
Nguyễn Thị Thu Vân899,5253.4
Trương Đức Vọng586,0962.2
Quỹ tầm nhìn SSI502,6001.9
Pure Heart Value Investment Fund442,5001.7
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt391,6511.5
Ngô Tân Long205,0520.8
Lê Vũ Thuật151,9150.6
Nguyễn Thế Đề142,3370.5
Nguyễn Thị Minh Tâm140,2820.5
Nguyễn Văn Quang92,2900.3
Nguyễn Thị Ngọc Lan80,1650.3
Lê Thị Thúy Anh79,5000.3
Trịnh Việt Tuấn78,8680.3
Lê Thị Năm78,7500.3
Hà Đức Cường68,0000.3
Nguyễn Đăng Thoại50,4650.2
Nguyễn Văn Tấn36,0930.1
Lê Minh Phương19,9060.1
Nguyễn Song Hà19,2290.1
Huỳnh Thị Kim Anh18,1280.1
Trịnh Xuân Đương8,2500.0
Lê Thị Thu Thủy5,3500.0
Trịnh Việt Trung4,7500.0
Lê Đức Thuận3,7500.0
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI2180.0
Route One Investment Company50.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : OPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Chí LinhPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua413,250220,000214,70018/06/2018627,950
Nguyễn Thị Mỹ HạnhGĐ Marketing/Trưởng BKS/Phụ trách CBTTMua829,55650,00050,00013/03/2018879,556
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnBán3,596,0120-60,00027/02/20183,536,012
Nguyễn Thị Mỹ HạnhGĐ Marketing/Trưởng BKS/Phụ trách CBTTMua769,55660,00060,00001/03/2018829,556
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnBán3,896,0120-300,00008/02/20183,596,012
Nguyễn Chí LinhTGĐ/Phó Chủ tịch HĐQTMua321,420100,00091,83021/12/2017413,250
Nguyễn Chí LinhTGĐ/Phó Chủ tịch HĐQTMua142,970180,000178,45028/06/2017321,420
Trịnh Xuân VươngChủ tịch HĐQTMua2,468,919150,000150,00030/05/20172,618,919
Lê Vũ ThuậtTV BKSMua111,91530,00021,00021/04/2017132,915
Trịnh Xuân VươngChủ tịch HĐQTMua2,368,919100,000100,00023/12/20162,468,919
Trịnh Xuân VươngChủ tịch HĐQTMua2,268,919100,000100,00016/11/20162,368,919
Nguyễn Chí LinhTGĐ/Phó Chủ tịch HĐQTMua10,000140,000132,97003/11/2016142,970
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm OPCCổ đông lớnBán154,080154,080-154,08027/10/20160
Nguyễn Chí LinhTGĐ/Phó Chủ tịch HĐQTMua2,908,492160,000151,00015/08/20163,059,492
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược phẩm OPCCổ đông lớnBán305,080305,080-151,00010/08/2016154,080
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSICổ đông lớnBán1,965,2181,965,218-1,965,00003/08/2016218
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònCổ đông lớnMua1,950,0161,965,2181,943,44014/07/20163,893,456
Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrưởng BKS/Phụ trách CBTT/GĐ MarketingMua764,72650,0004,83019/05/2016769,556
Trịnh Xuân VươngChủ tịch HĐQTMua2,243,91925,00025,00017/05/20162,268,919
Trịnh Xuân VươngChủ tịch HĐQTMua2,218,91925,00025,00028/04/20162,243,919