Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - Mã CK : OCH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương110,998,90055.5
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán HAPACO12,219,8686.1
Hà Trọng Nam4,244,7182.1
Nguyễn Thị Lan Hương3,325,4901.7
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà1,236,0000.6
Lê Thị Ánh Tuyết200,0000.1
Phó Thiên Sơn60,0000.0
Tạ Thị Thanh Thủy20,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : OCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán111,029,60030,700-30,70027/12/2017110,998,900
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán111,048,90050,000-19,30031/10/2017111,029,600
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán111,050,00032,000,000-1,10022/09/2017111,048,900
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcCổ đông lớnBán19,950,0000-19,950,00031/08/20170
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcCổ đông lớnMua0019,950,00017/07/201519,950,000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán131,000,0000-19,950,00017/07/2015111,050,000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán133,461,2100-2,461,21006/04/2015131,000,000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán133,461,2103,461,210003/03/2015133,461,210
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán133,461,2103,461,210027/01/2015133,461,210
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán133,461,2103,461,210023/12/2014133,461,210
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán133,461,2103,461,210018/11/2014133,461,210
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán142,156,86212,156,862-8,695,65214/10/2014133,461,210
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán142,156,86212,156,862009/09/2014142,156,862
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán142,156,86212,156,862005/08/2014142,156,862
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngCổ đông lớnBán150,000,00020,000,000-7,843,13801/07/2014142,156,862
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán HAPACOCổ đông lớnMua11,945,3680274,50016/12/201312,219,868
Nguyễn Thị Phương ThảoTrưởng BKSBán10,00010,000-10,00028/12/20120
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán HAPACOCổ đông lớnMua005,952,68424/12/20125,952,684
1